Wierzyciele i komornicy – co mogą zrobić dłużnikom?

Mimo, że suma długów Polaków z roku na rok spada, to samych dłużników przybywa. Wiele osób z przyczyn losowych nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, ale też nie próbuje porozumieć się polubownie z wierzycielem i czeka na komornika. Są też osoby, które świadomie doprowadziły do niewypłacalności i nie mogą przez to złożyć wniosku o upadłość konsumencką. I takie sprawy najczęściej trafiają do sądu, a potem do komornika sądowego, który zajmie się egzekucją.

Negocjacje z wierzycielem – kiedy?

Tak naprawdę negocjować z wierzycielem można przez cały czas, nawet gdy zapadnie już prawomocny wyrok, a komornik sądowy zacznie licytacje komornicze nadal można próbować dogadać się z wierzycielem i polubownie spłacić dług, a całą sprawę zamknąć. Jednak na tym etapie wielu wierzycieli już nie ufa w dobre intencje dłużnika i negocjować nie chce.

Dlatego można powiedzieć, że większość wierzycieli jest skłonna negocjować z dłużnikami rozłożenie długów na raty, które są łatwe w spłacie czy przedłużenie terminu spłaty, aby dłużnik mógł zgromadzić potrzebne środki jeszcze w momencie, kiedy dług jest świeży. Gdy w ciągu miesiąca od daty terminu spróbujemy rozmawiać z wierzycielem i zawrzeć umowę o spłatę mniejszych rat przez dłuższy okres czasu to szanse powodzenia uniknięcia sprawy u komornika są bardzo duże.

Kto wybiera komornika?

Zaskakujące jest to, że wiele osób nawet nie ma pojęcia na czyje polecenie pracuje komornik. Komornika nie zatrudnia wierzyciel! Komornik sądowy jest pracownikiem urzędu państwowego. Każdy sąd rejonowy orzekający w sprawach o zadłużenie ustanawia komornika jako osobę, która wykona tytuł egzekucyjny. Każdy komornik także ma przypisany do siebie rejon, czasem nazywany rewirem. W wypadku egzekucji z nieruchomości wierzyciel nie może sam wyznaczyć komornika. Egzekucja, a potem licytacja komornicza nieruchomości zostaje przeprowadzona przez komornika, w którego rejonie pracy jest położona dana nieruchomość. Ale w wypadku pozostałych egzekucji np. z wynagrodzenia to wierzyciel może wybrać komornika z całej Polski, choć najczęściej wybiera się lokalnego komornika.

Wierzyciel składa wniosek egzekucyjny do komornika albo według miejsca egzekucji nieruchomości albo wybranego dowolnie. Wniosek oznacza, że wierzyciela i komornika łączy stosunek o charakterze publicznoprawnym. A komornik ma obowiązek wykonać wyrok sądu, którym dysponuje wierzyciel. Mówiąc wprost: komornik pracuje dla sądu.

Co może zabrać komornik?

I tutaj także mamy do czynienia z wieloma mitami na temat tego, co zabiera komornik. Powszechnie uważa się, że komornik może zabrać wszystko, ale to nie jest prawdą. Ponadto komornik sam nie wybiera co zabrać na poczet spłaty długu, a jest zobowiązany tytułem wykonawczym zatwierdzonym przez sąd. To wierzyciel składa wniosek o egzekucję z tytułu, który najbardziej mu odpowiada lub też sądzi, że szansa na odzyskanie pieniędzy z tego tytułu jest największa.

Najczęściej komornik zajmuje:

– wynagrodzenie z umowy o pracę,

– wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej,

– rachunek bankowy,

– ruchomości,

– nieruchomości,

– emerytura,

– renta.

W tytule egzekucyjnym będzie dokładnie napisane co ma zająć komornik. Ale nie musi to być jedna rzecz. Bardzo często wierzyciele wpisują i rachunek bankowy i wynagrodzenie z tytułu pracy. A wtedy te dwie rzeczy zajmuje komornik. Jednakże nie może on zająć np. ruchomości, jeśli tego w tytule wykonawczym wierzyciel nie wpisać.

Pozostaje pytanie skąd wierzyciel wie co warto zająć? Przykładowo biorąc kredyt czy pożyczkę trzeba wykazać stały dochód i przedstawić zaświadczenie i choćby z tego wierzyciel wie, że pracujemy np. na umowę o pracę. Jeśli wypłata miała miejsce na konto bankowe to wierzyciel wie, że dłużnik ma takie konto itd. Natomiast w toku postępowania dłużnik może być wezwany do komornika celem przedstawienia swojego majątku. Na przykład celem przedstawienia nieruchomości oraz ruchomości, w danej nieruchomości, aby móc zacząć licytacje komornicze z tych przedmiotów. Okazuje się, że w wielu mieszkaniach tylko część ruchomości należy do dłużnika, a więc komornik może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających własność osoby trzeciej i w ten sposób zajmie tylko przedmioty należące faktycznie do dłużnika.

Ile może zabrać komornik?

Tak naprawdę wszystko zależy od kwot jakie dłużnik zarabia oraz od charakteru długu. Na przykład, gdy komornik ma tytuł egzekucji na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę to może zająć do 50% za długi niealimentacyjne albo do 60% za długi alimentacyjne. Ale uwaga! Istnieje kwota wolna od zajęcia ustanowiona na kwotę minimalnego wynagrodzenia, co w roku 2018 wynosi 1530 złotych netto.

Także w wypadku zajęcia rachunku bankowego komornik nie może zająć wszystkich środków. Oczywiście emerytury i renty tak samo są chronione kwotami wolnymi od zajęcia. Co ma zapewnić dłużnikom możliwość godnego życia mimo obowiązku spłaty długu pod okiem komornika.

Dodaj komentarz